กลุ่มเซอร์ร่าซ่งแย้
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


คณะเซอร์ร่ากลุ่มซ่งแย้ เขต 194
Serra  Club of Song Yae

ที่คั้ง
วัดอัครเทวมีคาแอล ซ่งแย้
หมู่ 2 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
สังฆมณฑลอุบลราชธานี

ได้รับการรับรองจากองค์การเซอร์ร่าสากลเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2004
หนังสือรับรองเลขที่ 1066
เขต 194

ปัจจุบัน (ปี 2021) มีสมาชิกทั้งสิ้น 25 คน
(เป็นสมาชิกสามัญประจำการ 12 คน สมาชิกสมทบ 13 คน)

สมาชิกสนับสนุน 7 คน


คุณพ่อ เปโตร ไพฑูรย์  แสนสวัสดิ์
จิตตาธิการ


อันนา ทองเลี้ยง จันทร์ไทย
ประธานกลุ่ม

คณะกรรมการ ปี 2021-2023

ชื่อ

ตำแหน่ง

ที่อยู่

โทรศัพท์

1. เปโตร ไพฑูรย์  แสนสวัสดิ์

จิตตาธิการ

วัดอัครเทวดามีคาแอล ม.2 บ้านซ่งแย้             

081 389 7660

Rev.PhaiToonSaensawat

Chaplain

ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ  จ.ยโสธร 35120

2. อันนา ทองเลี้ยง  จันทร์ไทย

ประธาน

28/1 หมู่ 7 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ 

06-24861433

Mrs.ThongliongJanthai

President

จ.ยโสธร 35120

3. มารีอาทองม้วน    ศิลาโคตร

รป.ฝ่ายกิจกรรม

117 หมู่ 2 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ

Mrs.ThongmuanSilakhot

Vice President / Activities

4. อันนาบุญโฮม   หงษ์ลอยวงษ์

รป.ฝ่ายกระแสเรียก

95 หมู่  7 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ 

09-81631660

Mrs.BonhomHagloywang

Vice President / Vocation

5. เปโตรอุทาน    บุญทวี

รป.สมาชิก

3  หมู่9 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ 

08-90267032

Mr.AutanBontawee

Vice President / Memberships

6. ลูซีอาสมหมาย    ศิลาโคตร

รป.สื่อสาร

118 หมู่  7 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ 

Mrs.SommaiSilakhot

Vice President / Communications

7. อันนานิศาชล  สีแสงใส

เหรัญญิก

169  หมู่2 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ 

Mrs.NisachaiSeeaangsai

Treasurer

8. เทเรซาอัศราวรรณ   ถมปัทม์

เลขา

96  หมู่9 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ 

08-17748815

Secretary

aussarawan251107@gmail.com

 

Back to District 194