กิจกรรมเซอร์ร่ากลุ่มนครราชสีมา
ปี 2018

เข้าคำนับพระคุณเจ้าชูศักดิ์

วันที่ 20 สิงหาคม 2018 เวลา 11.00 น. กลุ่มเซอร์ร่านครราชสีมา ประธาน และคณะกรรมการชุดใหม่ และสมาชิก
เข้าคำนับพระคุณเจ้าชูศักดิ์ โอกาสเข้ารับตำแหน่งประจำปี 2018-2019
เสร็จพิธีรับประทานอาหาร ร่วมกัน


(ชบาทิพย์ รายงาน)

Back to Club Index