สภาเซอร์ร่าประเทศไทย
กิจกรรมปี 2015

การต้อนรับคุณฌอน เยว
อดีตประธานเซอร์ร่าสากล ปี 2013-2014

ในโอกาสมาเยี่ยมสมาชิกเซอร์ร่าในประเทศไทย
วันที่ 24 มกราคม 2015

รับที่สนามบิน ระหว่างรอคอย ดีใจได้พบกัน อาหารกลางวัน เป็นกันเอง เก็บตก

รับที่สนามบิน


คุณเท็นบริการขับรถ


ยินดีต้อนรับ


สนามบินสุวรรณภูมิ


ไปเฝ้าศีลที่วัดกาลหว่า


เคารพพระกุมาร

รับที่สนามบิน ระหว่างรอคอย ดีใจได้พบกัน อาหารกลางวัน เป็นกันเอง เก็บตก
Back to Homepage