เซอร์ร่าลิงค์

"จงก้าวไปข้างหน้าเสมอ ขออย่าได้ถอยกลับ"

Serra International http://www.serrainternational.org/
The USA Council of Serra International http://www.serraus.org/

เซอร์ร่ากรุงเทพฯ http://www.pakse.com/QuickPlace/bangkok2005/
The Bell Ringers สารเซอร์ร่าสากล
Serra Club of Bethlehem, Pennsylvania http://www.catholic-church.org/serra-beth/
Serra Club of St. Louis http://serrastl.org/  
Serra Club of Singapore http://www.serrasingapore.org/  
Serra Canada http://www.serracanada.com/Clubs/

Catholic Web

  http://www.catholicweb.com/

  http://www.catholicdigitalimages.com/
  http://www.americancatholic.org/Features/SaintofDay/default.asp
  http://www.americancatholic.org/Features/SaintofDay/default.asp
  www.holynamedenver.org/apostolate2/the-serra-club  
     

Back to Homepage