เซอร์ร่าเขต 194
กลุ่มเซอร์ร่าท่าแร่
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร

กิจกรรมเซอร์ร่ากลุ่มท่าแร่

ปี 2013-2014

2019    
17 ก.ค.19  * วันที่ 17 ก.ค. สมาชิกเซอร์ร่ากลุ่มท่าแร่ และกลุ่มแม่พระแห่งฟาติมา ไปร่วมพิธีมิสซาปลงศพ คุญยาย กาโรลา ฮ้อม ถิ่นวัลย์ มารดาของคุณพ่อ ดาเนียล ขวัญ ถิ่นวัลย์, และซิสเตอร์น้องสาว 2 คน ที่วัดนักบุญมารอา มักดาเลนา บ้านนาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร ==> คลิกดูโพสต์ใน FB Serrathai
 
2013    
24 พ.ค. 2013 กิจกรรมกลุ่มเซอร์ร่าท่าแร่ ร่วมกับบ้านเณรฟาติมา และอารามรักกางเขนแห่งท่าแร่ จัดโครงการแนะแนวเด็กนักเรียนชายหญิงเพื่อพัฒนาจริยธรรม เพื่อส่งเสริมพระกระแสเรียกให้เด็กนักเรียนชาย-หญิง ที่กำลังจะจบชั้นประถมศึกษาปีที 6 ตามโรงเรียนต่างๆ ในหมู่บ้านแคทอลิกของอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง เมื่อวันที่ 16-24 กันยายน 2556
24 พ.ค. 2013 เซอร์ร่าและสัตบุรุษอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ ร่วมพิธีถวายตัวครั้งแรกของบราเดอร์… บวชสังฆานุกรและพระสงฆ์คณะมหาไถ่ โดยพระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี ที่วัดนักบุญอัลฟอนโซ จังหวัดหนองคาย เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2013
17 พ.ค. 2013 เซอร์ร่าและสัตบุรุษอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร ่ร่วมไปส่งคุณพ่อมีคาแอล ภัคพล มหัตกุล ปลัดวัดท่าแร ่ไปเป็นพ่อเจ้าวัดนักบุญปีโอที่10 บ้านห้วยทราย อ.เมือง จ.สกลนคร  เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2013
17 พ.ค. 2013 เซอร์ร่าและสัตบุรุษอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ ร่วมไปส่งคุณพ่อยอแซฟ ทวีชัย ศรีวรกุล เจ้าอาวาสวัดท่าแร่ ไปรับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร บ้านจันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2013
17 พ.ค. 2013 เซอร์ร่าและสัตบุรุษอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร ่ร่วมไปส่งคุณพ่อมีคาแอล ดนัย พิลาจันทร์ ปลัดวัดท่าแร่ ไปประจำที่บ้านเณรฟาติมาท่าแร่ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2013บ้านจันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2013
12 พ.ค. 2013

เซอร์ร่าจัดบายศรีให้สัตบุรุษชาวท่าแร่ที่มาร่วมมิสซาวันอาทิตย์ ได้มีโอกาสผูกเขียนอำลาคุณพ่อทวีชัย ศรีวรกุล เจ้าอาวาส และคุณพ่อปลัด 2 ท่าน และซิสเตอร์อีก 3 รูป ย้ายไปประจำวัดอื่นๆ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พ.ค 2013

28 เม.ย. 2013 เซอร์ร่าจัดบายศรีเลี้ยงส่ง ค.พ.สุรชาติ มุลสุทธิ อธิการบ้ารเณรท่าแร่ ย้ายไปรับตำแหน่งอธิการโรงเรียนเซนต์โยแซฟ ยานนาวา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2013
5-8 เม.ย. 2013 ร่วมงานวันครอบครัวเซอร์ร่าประเทศไทย และประชุมใหญ่ประจำปี และพิธีปฏิญาณตน เข้ารับตำแหน่งของประธานสภาเซอร์ร่า ประธานเขต และประธานกลุ่ม ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในปี 2013 - 2014 โดยมีพระคาร์ดินัลมีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน จ.นครปฐม
25 ก.พ. 2013 การเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจกลุ่มเซอร์ร่าท่าแร่และช้างมิ่งประจำปี 2012 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2013 ที่อารามกาปูชินท่าแร่
  2012  
5-7 พ.ค. 2012 งานวันครอบครัวเซอร์ร่าประเทศไทย ระหว่าง วันเสาร์ ที่ 5 – วันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2012  ณ สถานฝึกธรรมสันติราชา อุดรธานี   

 

Back to District 194