เซอร์ร่าเขต 194
กลุ่มเซอร์ร่าหนองคู
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร
กิจกรรม
  ปี 2017  
11 มี.ค. 2017 พิธีรับใบแต่งตั้งและปฎิญาณตนเข้าเป็นสมาชิก ของคณะเซอร์ร่ากลุ่มวัดนักบุญยอแซฟ บ้านเซซ่ง ณ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านเซซ่ง ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2017
18 ก.พ. 2017 การประชุมเซอร์ร่าเขต 194 ครั้งที่ 2 สมัยปี 2016-2017  วันเสาร์ที่ 18กุมภาพันธ์ 2017 ที่วัดพระวิสุทธิวงค์ บ้านโพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
  ปี 2014  
16 ม.ค.
คุณสุมาลี ดาวหน เซอร์ร่าหนองคู ไปร่วมมิสซางานศพคุณพ่อเสงี่ยม ดีศรีวรกุล ที่ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ เวลา19.30 น.
 

Back to District 194