เซอร์ร่าเขต 172
เซอร์ร่ากลุ่มซ่งแย้
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


เซอร์ร่ากลุ่มซ่งแย้ เขต 172
วัดอัครเทวมีคาแอล ซ่งแย้ สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 46. คน (7 ส.ค. 2005)
(สมาชิกสามัญ 29 คน สมาชิกสมทบ 17 คน)

 

 

Back to District 172