คณะเซอร์ร่าสังฆมณฑลจันทบุรี
เขตเซอร์ร่า 172คณะเซอร์ร่าของสังฆมณฑลจันทบุรี
ประกอบด้วยกลุ่มเซอร์ร่า 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มจันทบุรี กลุ่มบางแสน และกลุ่มศรีราชากิจกรรมคณะเซอร์ร่าของสังฆมณฑลจันทบุรี


การสัมมนาฟื้นฟูจิตใจประจำปี 2010 ที่บ้านสแตลลามารีส อำเภอเพ จังหวัดระยอง วันที่ 25 - 26 กันยายน 2011

การสัมมนาฟื้นฟูจิตใจประจำปี 2011 ที่วัดนักบุญลูกา บางขาม อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี วันที่ 30 - 31  กรกฎาคม ค.ศ. 2010

การสัมมนาฟื้นฟูจิตใจประจำปี 2016 ที่บ้านสแตลลามารีส อำเภอเพ จังหวัดระยอง วันที่ 26 - 28 กันยายน 2011
 


รายงานการประชุม


รายงานการประชุมครั้งที่ 1 ปี 2011

รายงานการประชุมปี 2018
ค่าใช้จ่ายฟื้นฟูจิตใจ
งานที่น่าจัดร่วมกันในระดับสังฆมณฑลBack to Home Page