กลุ่มเซอร์ร่าจันทบุรี
การฟื้นฟูจิตใจกลุ่มเซอร์ร่าจันทบุรี
วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2012

วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2012
กลุ่มเซอร์ร่าจันทบุรี ได้จัดให้มีการฟื้นฟูจิตใจให้กับสมาชิกของกลุ่ม มีสมาชิกมาเข้าร่วม 17 คน


9.00 น.วจนพิธีกรรมเปิดการฟื้นฟูจิตใจ โดยคุณพ่อประสาน พงศ์ศิริพัฒน์ จิตตาธิการของกลุ่ม


คุณพ่อประสาน พงศ์ศิริพัฒน์ จิตตาธิการของกลุ่ม เป็นวิทยากรในหัวข้อ ความเชื่อ. กับการเป็นศิษย์พระคริสตเจ้า


สมาชิกได้รับความรู้เกี่ยวกับพระเยซูและประเทศอิสราแอลมากขึ้น มีความเชื่อซึ่งถือเป็นพระพรของพระที่มีให้แก่เรา โดยการปลูกฝังและถ่ายทอดความเชื่อกันมาตั้งแต่เด็ก และพระเจ้ามีแผนการสำหรับเราแต่ละคน


ช่วงบ่ายมีซิสเตอร์ขวัญเรียม เพียรรักษา มาช่วยนำท่าทีการภาวนา และการภาวนาแบ่งปันพระวาจา วิถีชุมชนวัด


ปิดท้ายด้วยการไปเยี่ยมเยียนสมาชิกผู้สูงอายุ ทีพลังใจในการเป็นเซอร์ร่ายังเข้มข้นอยู่.
ถึงแม้สังขารสุขภาพจะไม่เป็นใจด้วย.


งานนี้มีคุณพ่อชัชชัย รวมอร่าม กลับมาโดยไม่ได้นัดหมายกันมาก่อน


คุณพ่อเคยเป็นจิตตาธิการของเซอร์ร่าจันทบุรี
ขณะนี้เป็นธรรมทูตทำงานที่ประเทศกัมพูชา และกำลังศึกษาเพิ่มเติมที่ประเทศอิตาลี
กลับมาเพื่อปฏิญาณตนเป็นธรรมทูตตลอดชีพ ก็เลยได้ไปเยี่ยมสมาชิกด้วย


พวกเราก็เลยได้รับพระพรกันเต็มเปี่ยม. และคาดว่าจะมีพลังใจในการทำงานส่งเสริมกระแสเรียกกันอย่างเข้มข้นต่อไป

รายงาน โดย วรนุช โกศาคาร ประธานกลุ่มปี 2012 - 2013

 

Go top
Back to Chanthaburi