กลุ่มเซอร์ร่าจันทบุรี
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมาิ ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร

ฉลอง 25, 50, 60 ปี  ชีวิตนักบวชซิสเตอร์รักกางเขน จันทบุรี
วันที่ 14 เมษายน 2012
สมาชิกเซอร์ร่ากลุ่มจันทบุรีและกลุ่มพิษณุโลก ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาสฉลอง 25, 50, 60 ปี  ชีวิตนักบวช ของซิสเตอร์คณะรักกางเขน
โดยพระคุณเจ้าซีลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธี
ณ อาสนวิหาร พระนางมารีปฏิสนธินิลมล จันทบุรี

(ภาพจากเว็บสังฆมณฑลจันทบุรี)


ครบ 25 ปี ในชีวิตนักบวช
ซิสเตอร์มารีอา ขวัญเรียม เพียรรักษา สัตบุรุษวัดแม่พระสายประคำ บ้านสร้าง ปราจีนบุรี


สมาชิกเซอร์ร่ากลุ่มพิษณุโลก


สมาชิกเซอร์ร่ากลุ่มจันทบุรี


สมาชิกเซอร์ร่ากลุ่มจันทบุรี


 

Go top
Back to District 172