พิธีรับชาร์เตอร์และพิธีปฏิญาณตน
กลุ่มเซอร์ร่านักบุญลูกา ลพบุรี

ณ วัดนักบุญลูกกา บางขาม ลพบุรี
30-31 กรกฎาคม 2011


วันที่  
กิจกรรม
วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2011 a1 ต้อนรับสมเกียรติยิ่งใหญ่ ประทับใจ
a2 สุนทรพจน์แสดงวิสัยทัศน์
วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2011 b1 ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ เตรียมตัวก่อนร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ
b2 พิธีบูชาขอบพระคุณ
b3 พิธีปฏิญาณตน
b4 ปิดพิธีบูชาขอบพระคุณ อำลา
b5 พี่ๆ ร่วมแสดงความยินดี
   
วัดของเรา c1 วัดนักบุญลูกา บางขาม  บรรยากาศสุดบรรยาย
หลังฉาก c2 ทีมงานเจ้าภาพกับพี่เลี้ยง ก่อนจะถึงวันนั้น
เก็บตก 1 c3 เราช่วยกันคนละไม้คนละมือ
เก็บตก 2 c4 ได้เวลาอาหารแล้ว ... ลุย
เก็บตก 3 c5 สุดยอดบัวลอยต้อง ... แม่ณีมีเคล็ดลับมาบอก

Back to Homepage