เซอร์ร่าเขต 140

 

กลุ่มเซอร์ร่าบ้านแสงอรุณ ประจวบคีรีขันธ์
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมาิ ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


เซอร์ร่ากลุ่มบ้านแสงอรุณ ประจวบคีรีขันธ์
วัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ
91/1 ม.5 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์  77130
โทร. 0-

จำนวนสมาชิก
ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก 17 คน

จิตตาธิการ
คุณพ่อ


มารีอา วารินทร์  ศรีสดใส
ประธานกลุ่ม

คณะกรรมการปี 2011-2012

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9

คุณพ่อ
คุณวารินทร์ ศรีสดใส

จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก

 

Back to District 140