เซอร์ร่าเขต 140

 

คณะเซอร์ร่ากลุ่มอาสนวิหารแม่พระบังเกิด (บางนกแขวก)
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


ประวัติความเป็นมา

คณะเซอร์ร่าอาสนวิหารแม่พระบังเกิด
อัครสังฆมณฑลราชบุรี
ตั้งอยู่ที่  ต.บางนกแขวก  อ.บางคนที  จ.สมุทรสงคราม  75120
โทร. 034-761347

กลุ่มอาสนวิหารแม่พระบังเกิด (บางนกแขวก ราชบุรี) สังฆมณฑลราชบุรี

- - 23 มิถุนายน 1991 เริ่มเปิดคณะเซอร์ร่าที่บางนกแขวก โดยสมาชิกกลุ่มกรุงเทพฯ และกลุ่มเซนต์จอห์น
- - 24 มกราคม 1992 รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการและปฏิญาณตน จำนวนสมาชิก 22 คน
จิตตาธิการ
- คุณพ่อสุรินทร์ ชุนฟุ้ง
- คุณพ่อดำรัส ลิมาลัย
- คุณพ่อประดิษฐ์ ว่องวารี
- คุณพ่อประเสริฐ นพคุณ
- คุณพ่อเสรี สินสมรส
- คุณพ่อวิชาญ กิจเจริญคณะกรรมการปี 2013-2014

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9


เทเรซา สายสุนีย์ เสียงไพเราะ

จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ

 

Back to District 140