เซอร์ร่าเขต 140

 

เซอร์ร่ากลุ่มกรุงเทพ
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


เซอร์ร่ากลุ่มกรุงเทพฯ เขต 140
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 32 คน (1 พฤษภาคม 2008)
สมาชิกสามัญ 30 คน สมาชิกทดลอง 2 คน

รับใบรับรอง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 1982 ( 2525 )

ประธานกลุ่มปัจจุบัน
ย.แบบติสท์ ไพโรจน์ สุทธิเกียรติ

 

Back to District 140