เซอร์ร่ากลุ่มเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร
รายงานการประชุม
โครงการ - รายงานประจำปี
เอกสารอื่นๆ
  * โครงการสัมมนาสภาอภิบาล * หนังสือรับรองกลุ่มเซ็นต์หลุยส์
    * Permission Saint Louis Club
    * Appoint chaplain
    * จดหมายพระคาร์ดินัลตอบรับรองกลุ่ม
    * จดหมายจากประธานกลุ่มถึงเจ้าวัด
    * จดหมายจากประธานเขตถึงประธานสภา
    * จดหมายจากประธานสภาถึงพระคาร์ดินัล
     
     
     

Back to District 140