เซอร์ร่าเขต 140

 

กลุ่มเซอร์ร่าอัครเทวดาคาเบรียล วิเชียรบุรี
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมาิ ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร

ที่ตั้ง
วัดอัครเทวดาคาเบรียล สันติสุข อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทร. 0-
FB: http://www.facebook.com/gabriel.santisuk?fref=ts
สังฆมณฑลนครสวรรค์

วันก่อตั้ง
เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มทดลอง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555

จำนวนสมาชิก
ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกทดลอง 17 คน


จิตตาธิการ
คุณพ่อราฟาแอล มนตรี เพียรรุ่งเรือง 


ประธาน

คุณครูชนิตา ศิลาโคตร

คณะกรรมการปี 2012-2013

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9

คุณพ่อราฟาแอล มนตรี เพียรรุ่งเรือง
ชนิตา ศิลาโคตร
อวยชัย ศิลาโคตร
วรรณณิภา  สีตก
ภาคภูมิ สกุลวิวัฒน์ 
ชลลดา ศรีธาตุ 
เทเรซา   กรรณิกา สิงห์หลง
เอื้อมพร ไตรยพันธ์
ยินดี ไตรยพันธ์

จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก

สมาชิกปี 2012-2013

No

นักบุญ

ชื่อ - นามสกุล

สถานภาพ

วันปฏิญาณ

1

   

จิตตาธิการ

2

   

สมาชิก

 

3

   

สมาชิก

 

4

   

สมาชิก

 

5

   

สมาชิก

 

6

   

สมาชิก

 

7

   

สมาชิก

 

8

   

สมาชิก

 

9

   

สมาชิก

 

10

   

สมาชิก

 

11

   

สมาชิก

 

12

   

สมาชิก

 

13

   

สมาชิก

 

14

   

สมาชิก

 

15

   

สมาชิก

 

16

   

สมาชิก

 

17

   

สมาชิก

 
 

Back to District 140