===---


เซอร์ร่าเขต 140

 

กลุ่มเซอร์ร่าอัครเทวดาคาเบรียล วิเชียรบุรี
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร

กิจกรรมปี

  2015  
22 พ.ย. 2015 พิธีรับใบแต่งตั้งและพิธีปฏิญาณตนสมาชิก
กลุ่มเซอร์ร่าวัดอัครเทวดากาเบรียล วิเชียรบุรี
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2015
  2012 - 2014  
3 พ.ย. 2014 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ครูบุษบา  สนใจ จากเซอร์ร่าวัดนักบุญลูกา ลพบุรี และคุณอัญชัญ จากกลุ่มเซอร์ร่า พิษณุโลก ได้มาร่วมชี้แจงในการฝึกการร่วมประชุมพร้อมกัน และมอบเงินขวัญถุง ให้กับกลุ่มทดลองดังกล่าวนี้ด้วย.. ในการเริ่มครั้งนี้ได้มีสมาชิกเข้าร่วม ประมาณ 15 ท่าน และไม่ได้เข้าร่วมอีกประมาณ 10 ท่าน
2 ธ.ค.. 2012 เซอร์ร่ากลุ่มอัครเทวดาคาเบรียล วิเชียรบุรี มีการประชุมกลุ่มเซอร์ร่า ครั้งที่ 2 ดำเนินการประชุมโดยคุณครูชนิตา ศิลาโคตร ประธานกลุ่ม เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา โดยมีครูบุษบา สนใจ พี่เลี้ยงจากกลุ่มเซอร์ร่านักบุญลูกา ลพบุรี มาให้กำลังใจ มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม 20 คน


24 พ.ย. 2012
กรรมการบริหารกลุ่มเซอร์ร่าอัครเทวดาคาเบรียล วิเชียรบุรี เข้าร่วมสังเกตการณ์ เป็นครั้งแรก หลังการจัดตั้งเป็นกลุ่มทดลอง ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.2555 ที่ผ่านมา ในการประชุม คณะกรรมการอำนวยการ สภาเซอร์ร่าประเทศไทยประชุม ครั้งที่ 2/2012-2013 ณ ห้องประชุม วัดเซนต์จอห์น เวลา 8.30 – 15.00 น.

11 พ.ย. 2012
เซอร์ร่าสังมณฑลนครสวรรค์ทั้ง ๔ กลุ่ม กลุ่มอัครเทวดาคาเบรียล วิเชียรบุรี กลุ่มนักบุญลูกา ลพบุรี กลุ่มพิษณุโลก และกลุ่มนครสวรรค์ เยี่ยมบ้านเณรยอห์นปอล นครสวรรค์ ให้กำลังใจแก่เณร  มีกิจกรรมร่วมกัน ร่ามพิธีบูชาขอบพระคุณ ร่วม รับประทานอาหารเที่ยงและสังสรรค์ เข้าคำนับพระคุณเจ้า และร่วมประชุมเตรียมงานฉลองบ้านเณร 10 ธ.ค. 2012
4 พ.ย. 2012
เซอร์ร่ากลุ่มอัครเทวดาคาเบรียล วิเชียรบุรี มีการประชุมกลุ่มเซอร์ร่า ครั้งแรกหลังการจัดตั้งเป็นกลุ่มทดลอง เมื่อวันที่ 16 ก.ย.2555 ที่ผ่านมา โดยมีครูบุษบา  สนใจ จากเซอร์ร่าวัดนักบุญลูกา ลพบุรี และคุณอัญชัญ จากกลุ่มเซอร์ร่า พิษณุโลก ได้มาร่วมประชุมและชี้แจงวิธีการดำเนินประชุม และยังมอบเงินขวัญถุง ให้กับกลุ่มทดลองด้วย..
24 ต.ค. 2012
เซอร์ร่าสังฆมณฑลนครสวรรค์ทั้ง ๔ กลุ่ม กลุ่มอัครเทวดาคาเบรียล วิเชียรบุรี กลุ่มนักบุญลูกา ลพบุรี กลุ่มพิษณุโลก และกลุ่มนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมตลาดนัดกระแสเรียก 2012 งานชุมนุมเยาวชนสังฆมณฑลนครสวรรค์
16 ก.ย. 2012

สมาชิกเซอร์ร่าจากกลุ่มนักบุญลูกา ลพบุรี กลุ่มพิษณุโลก และกลุ่มนครสวรรค์ เดินทางไปที่วัดอัครเทวดาคาเบรียล บ้านสันติสุข อีกครั้ง พร้อมด้วยอ.ชัยณรงค์ มณเฑียรวิเชียรฉาย อาจารย์ได้บรรยายเรื่องเซอร์ร่าให้โดยละเอียด
จึงตกลงจัดตั้งกลุ่มเซอร์ร่าเป็นกลุ่มทดลองที่วัดอัครเทวดาคาเบรียล บ้านสันติสุข อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โดยความเห็นชอบของคุณพ่อมนตรี  เพียรรุ่งเรือง เจ้าอาวาส เป็นกลุ่มที่ 4 ของสังฆมณฑลนครสวรรค์ โดยมีกลุ่มนักบุญลูกา ลพบุรี เป็นกลุ่มพี่เลี้ยง

14 ก.ค. 2012

ประชุมร่วมกับกลุ่มเซอร์ร่าลพบุรีและพิษณุโลก ฟังการแบ่งปันเรื่องเกี่ยวกับเซอร์ร่าตกลงจัดตั้งกลุ่มทดลอง และได้เลือกครูชนิตา ศิลาโคตร เป็นประธานกลุ่ม


 

 

Back to District 140