เซอร์ร่าเขต 140

 

กลุ่มเซอร์ร่าอัครเทวดาคาเบรียล วิเชียรบุรี
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร

ประวัติความเป็นมา


          วันที่ ๑๔ ก.ค ๕๕ กลุ่มเซอร์ร่าลพบุรีและพิษณุโลก
นัดกันไปวัดอัครเทวดาคาเบรียล บ้านสันติสุข อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
เพื่อบุกเบิกกลุ่มทดลองใหม่ที่วัดอัครเทวดาคาเบรียล
คุณพ่อมนตรี เจ้าอาวาส คณะครูคาทอลิก และสัตบุรุษที่มีลูกหลาน เป็นนักบวชและพระสงฆ์จำนวนหนึ่ง 
มาฟังการแบ่งปันเรื่องเกี่ยวกับเซอร์ร่า ทุกท่านให้ความสนใจเป็นอย่างดี 
และในวันนี้เราได้เลือกประธานกลุ่ม ชื่อครูชนิตา ศิลาโคตร และรองฝ่ายต่างๆ ได้ครบ
วันนี้รวบรวมสมาชิก ได้ ๑๗ คน ตกลงกันว่าจะหาเพิ่มอีก ๑ คน ต่อ ๑ คน
และนัดประชุมร่วมกันอีกในวันเสาร์ที่ ๑๘ ส.ค. ๕๕  เวลา  ๑๐.๐๐ น

ดูภาพชุด คลิกที่นี่

วันที่ 16 กันยายน 2555
สมาชิกเซอร์ร่าจากกลุ่มนักบุญลูกา ลพบุรี กลุ่มพิษณุโลก และกลุ่มนครสวรรค์ เดินทางไปที่วัดอัครเทวดาคาเบรียล บ้านสันติสุข อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ อีกครั้ง พร้อมด้วยอ.ชัยณรงค์ มณเฑียรวิเชียรฉาย

อาจารย์ได้ปราศรัยกับพี่น้องวัดอัครเทวดาคาเบรียล สันติสุข และบรรยายเรื่องเซอร์ร่าให้พี่น้องฟังโดยละเอียด
จึงตกลงจัดตั้งกลุ่มเซอร์ร่าเป็นกลุ่มทดลองที่วัดอัครเทวดาคาเบรียล บ้านสันติสุข อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โดยความเห็นชอบของคุณพ่อมนตรี  เพียรรุ่งเรือง เจ้าอาวาส
เป็นกลุ่มที่ 4 ของสังฆมณฑลนครสวรรค์ โดยมีกลุ่มนักบุญลูกา ลพบุรี เป็นกลุ่มพี่เลี้ยง
ด้วยการสนับสนุนจากกลุ่มพิษณุโลกและกลุ่มนครสวรรค์

ครูบุษบา สนใจ ว่าที่ประธานเซอร์ร่าเขต 140 หัวหน้าทีมจัดตั้งกลุ่มเซอร์ร่า ชี้แจงระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติงานของกลุ่ม

ได้รับการรับรองจากองค์การเซอร์ร่าสากลเป็นลำดับที่ 1188
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน  ค.ศ. 2015
สังกัดเขต 140
เป็นกลุ่มที่ 25? ในประเทศไทย และเป็นกลุ่มที่ 4 ในสังฆมณฑลนครสวรรค์


คณะกรรมการปี 2012-2013

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9

คุณพ่อราฟาแอล มนตรี เพียรรุ่งเรือง
ชนิตา ศิลาโคตร
อวยชัย ศิลาโคตร
วรรณณิภา  สีตก
ภาคภูมิ สกุลวิวัฒน์ 
ชลลดา ศรีธาตุ 
เทเรซา   กรรณิกา สิงห์หลง
เอื้อมพร ไตรยพันธ์
ยินดี ไตรยพันธ์

จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก
 

Back to District 140