วันที่ 17 พฤษภาคม 2014
คุณฌอน เยว (Sean Yeo) ประธานเซอร์ร่าสกล ชาวสิงคโปร์
้เดินทางมากรุงเทพฯ เพื่อเยียมสมาชิกเซอร์ร่าในประเทศไทย

รอต้อนรับ คำนับพระคุณเจ้า ร่วมมิสซา มอบรัศมีศีล อาหารกลางวัน ของที่ระลึก ใครเป็นใคร

วันที่ 17 พฤษภาคม 2014
คุณฌอน เยว (Sean Yeo) ประธานองค์การเซอร์ร่าสกล เดินทางมาถึงกรุงเทพฯ
เวลา 10.00 น. สมาชิกเซอร์ร่าในประเทศไทย รอให้การต้อนรับ
ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ ก่อนเข้าเยี่ยมคำนับพระอัครสังฆราชเกรียงศัักดิ์ โกวิทวานิชรอต้อนรับ คำนับพระคุณเจ้า ร่วมมิสซา มอบรัศมีศีล อาหารกลางวัน ของที่ระลึก ใครเป็นใคร
Back to Homepage