สภาเซอร์ร่าประเทศไทย
กิจกรรมปี 2012

ฉลองบ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา
วันที่ 9 มิถุนายน 2012 บ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา ได้จัดฉลองบ้านเณรประจำปี 2012
โดยพระคุณเจ้า ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต เป็นประธาน
ร่วมกับบรรดาคณะสงฆ์ นักบวช ชายหญิง ศิษย์เก่า ผู้ปกครองเณร และสัตบุรุษจากวัดต่างๆคุณรัชนก กาญจนาวรรณากร สมาชิกเซอร์ร่ากลุ่มศรีราชา


คุณตันหยงและคุณยาใจ เซอร์ร่ากลุ่มจันทบุรี


ผู้ปกครองเณร และสัตบุรุษจากวัดต่างๆ


เซอร์ร่ากลุ่มศรีราชา


เซอร์ร่ากลุ่มบางแสน


เซอร์ร่ากลุ่มบางแสน


ศิษย์เก่าอาวุโสรุ่นปี 1953
จำนรรจ์ บุญทัน  สมพงศ์ ดาวพิเศษ  วิชัย บุญเจือ


Back to Homeage