แถลงข่าวการเสด็จเยือนประเทศไทยของของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิ

มาทำความรู้จักกับพระสันตะปาปาฟรังซิสให้มากขึ้นกันเถอะ
#PopeVisitThailand

E-Book หนังสือ "ประวัติสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส" ที่ได้มีการแจกให้กับสื่อมวลชนและผู้ที่มาร่วมงานในวันแถลงข่าว
Download ฟรีได้ที่นี่ >>> http://bit.ly/2kPdNOr
ซิสเตอร์อานา โรซา ซิโวรี ญาติใกล้ชิดพระสันตะปาปาฟรังซิส


ประกาศสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ
.
ด้วยความเห็นชอบของรัฐบาลไทย ผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศ อาร์ชบิชอปพอลชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตแห่งสันตะสำนัก นครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย และพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้ประกาศให้ทราบว่า
.
“สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส จะเสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามคำเชิญของรัฐบาลไทยและสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
.
กำหนดการต่างๆ ของการเสด็จเยือนดังกล่าวจะประกาศให้ทราบต่อไป”ดังที่ได้แถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑๑ อาคารรวมจิตเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร สำหรับกำหนดการโดยละเอียดจะประกาศให้ทราบต่อไป
.
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงมีความโสมนัสยิ่งที่การเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยครั้งนี้ เป็นการจาริกเพื่อสันติภาพ และเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนา พระองค์จะประกอบพิธีมิสซาแบบสาธารณะ ๒ ครั้ง คือสำหรับบรรดาคริสตชนคาทอลิกทั่วประเทศ และอีกครั้งเป็นพิเศษสำหรับบรรดาเยาวชนBack to Homepage